ARIAN.CO

-----

-----

-----

-----

شرکت آرین

  شرکت توسعه سازه های فولادی آرین

شرکت توسعه سازه های فولادی آرین در سال 1395 با هدف اجرای پروژه های سازه های صنعتی ، ساختمانی و تولید برج های مشبک و تلسکوپی انتقال نیرو، پایه های روشنایی و مخابراتی و انجام خدمات گالوانیزه گرم تاسیس گردید که با در اختیارداشتن کارخانه، خطوط تولید، گالوانیزه گرم و ایستگاه تایپ تست دکل های انتقال نیرو تاکنون پروژه متعددی را در زمینه سازه های صنعتی و ساختمانی، خطوط انتقال نیرو، روشنایی و مخابراتی به اجرا رسانیده است.

  فعالیت ها :

  •  طراحی، ساخت و نصب انواع سازه های صنعتی
  •  طراحی، ساخت و نصب انواع سازه های ساختمانی
  •  طراحی، ساخت و نصب انواع دکل های  مشبک  برق
  •  طراحی، ساخت و نصب انواع دکل های تلسکوپی برق
  •  طراحی، ساخت و نصب گنتری، پایه تجهیزات پست
  •  طراحی، ساخت و نصب انواع دکل های مخابراتی
  •  طراحی، ساخت و نصب انواع دکل های روشنایی و ...
  •  تهیه رویه آزمون و تایپ تست برج های انتقال نیرو
  •  خدمات  گالوانیزه  گرم  انواع محصولات  فولادی

 تلفن دفتر مرکزی :                     44031731-021

 فکس دفتر مرکزی :                    44031730-021

 تلفن کارخانه :                           5642508-0314

 فکس کارخانه :                         5642510-0314

 پست الکترونیک :                      info@arian.co